Landing page

Vytvárajte s CeSYSom efektívne vstupné stránky, tzv. landing page. Landing page umožňujú vyťažit z Vašej návštevnosti maximum, najmä v prípade pokiaľ je Vaša ponuka neobmedzená alebo nešpecifikovaná na určité typy zájazdov, typy ubytovania alebo destinácie.

3x "PRE" vstupné stránky (landing page)

 

Generujú príležitosti

Mnoho štúdií a skúseností marketérov poukazuje na vyššiu mieru premeny návštevníka na klienta, pokiaľ sú použité efektívne vstupné stránky s presnými a presnejšími informáciami.

Sú prehľadné a konkrétne

Najväčším prínosom vstupných stránok je ich jasné zamierenie a konkrétnosť. Dajú návštevníkovi presne hľadanú informáciu ihneď. Skracuje sa tak výrazne cesta ku konverznému cieľu. Na Vašom hlavnom webe sa nachádza dozaista rad ďalších informácií a ponúk. To môže niekedy návštevníka rušiť.

 
 

Vedia zákazníka donútiť k akcii

Veľa ľudí je nerozhodných. Nedokážu sa orientovať v širokej ponuke a cítia sa nekomfortne, keď im dáte príliš veľa možností. Vytvorte užší výber, za ktorým si stojíte, dajte ho na vstupnú stránku a nasmerujte svojich návštevníkov tam. Funguje to!

Copyright © 2008 - 2019 Darkmay s.r.o. - CeSYS Systém pre cestovné agentúry