SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti Darkmay s.r.o., IČ: 27539423, so sídlom Liberec II-Nové Město, Valdštejnská 381/6, zapísanej vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C , vložka 34544 (ďalej iba „Správca“). Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Správcom, osobné údaje však môže pre Správcu spracúvať prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), informácie z poznámky upresňujúcej dopyt produktov a služieb, ďalej informácie zo záznamu telefonických hovorov alebo inej (aj elektronickej) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách) a údaje, ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej alebo následnej zmluvnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testov alebo od spolupracujúcich tretích strán.

ÚČEL, pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda predloženie ponuky grafického návrhu webových stránok prípadne ďalších doprovodných služieb. Vaše osobné údaje budú spracúvané vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy a iba pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

DOBA, počas ktorej budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba počas doby nevyhnutne nutnej tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než 6 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do doby pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať.


 


 


 


 


 

Copyright © 2008 - 2019 Darkmay s.r.o. - CeSYS Systém pre cestovné agentúry